Datarecovery fra CNC og industrimaskiner, procesanlæg

På mange virksomheder står CNC-maskiner, industri- og procesmaskiner, der er udsatte for datatab. De har ikke en holdbar backup-løsning, og computer-enheden, der styrer maskinen er ofte meget gammel. Når uheldet er ude, kan det betyde et alvorligt produktionstab.

Vi får jævnligt harddiske ind til datagenskabelse fra industrimaskiner, der har kørt dagligt i 15-25 år (fra dengang man lavede harddiske, der kunne holde). Her er det ofte ikke kun brugerdata, der skal reddes men selve styresystemet, der ikke længere kan skaffes på anden vis.

Tit er det heller ikke muligt “bare” at udskifte computer-enheden, da der bruges indstikskort, der ikke længere er understøttet af nyere computere. Så det er afgørende at have en løsning klar, når harddisken/ computer-enheden en dag bryder ned (og det gør den!).

Vær på forkant – backup af din CNC-maskine

Sørg for at tage backup af hele harddisken på CNC-maskinen, hvis styresystemet er af ældre dato – og lav jævnlige backup af vigtige brugerfiler.

Bemærk: Hvis harddisken har mindre fysiske fejl, f.eks. som følge af alder og slitage, så kan en fuld backup betyde, at harddisken fejler under kopieringen. Hos PAD-dataservice kan vi kopiere diskene via specialudstyr, der nedsætter risikoen for fejl under kopiering af ustabile harddiske. Vi rådgiver desuden, om, hvordan CNC-maskinens computer fremtidssikres eller helt kan udskiftes med en nyere model.

Når uheldet er ude

Hvis CNC-/industrimaskinen allerede er blevet ustabil (f.eks. skal genstartes flere gange) eller helt er stoppet med at virke, så sluk for maskinen og kontakt PAD-dataservice. I langt de fleste tilfælde kan vi genskabe dine data og få maskinen op at køre igen indenfor kort tid. Der er også mulighed for hastebehandling, onsite-support og afhentning af enheden

Kontakt PAD-dataservice på telefon 2186 0069, via denne formular eller på email: support@pad-dataservice.dk.

GRATIS ANALYSE

Er harddisken eller SSD disken død, USB-pinden knækket, siger SD-kortet at det vil formateres, har du slettet vigtige filer...
Så kontakt os med det samme for vejledning og en gratis analyse.

Datarecovery fra død harddisk – defekt print

Er din harddisk død efter har været udsat for en forkert spænding, lynnedslag eller andet der har brændt printet af, er der gode muligheder for genskabelse

Datagenskabelse af virtuelle maskiner og drev – VMware, VirtualBox, Hyper-V, ESXi

Hvad enten det drejer sig om "bare metal" virtualiseringer eller virtuelle maskiner på PC, Mac eller linux, så kan PAD-dataservice hjælpe.

Datagenskabelse – cases og priser

Prisen for at redde tabte data kan variere meget alt efter hvilken type fejl, der er tale om. Her er et lille udvalg fra de tusindvis af cases

Undgå datatab – backup, backup, backup!

Som udgangspunkt anbefaler vi, at man har en daglig og automatiseret backup - samt en katastrofe-backup, der fysisk er placeret et andet sted.