Datarecovery defekt USB-pind

Hvis du har slettet filer fra din USB-pind ved en fejl, har formateret den, den viser 0GB eller den bare er holdt op med at virke, så:

  • Fjern USB-pinden fra computeren for at undgå yderligere datatab. Enhver brug kan skade mulighederne for gendannelse.
  • Lad være med at forsøge selv at gendanne filer eller reparere USB-pinden. I tilfælde af fysiske fejl kan det let forværre situationen drastisk.
  • Kontakt PAD-dataservice for en personlig og GRATIS indledende vurdering på telefon 2186 0069, via denne formular eller email: support@pad-dataservice.dk.

Indledende vurdering via telefon eller email: GRATIS
Analyse af USB-pind: GRATIS
Datagenskabelse: FAST TILBUD ud fra analyse

Se cases og priser fra vores arkiv
Se vejledende priser

Slettede filer eller formateret USB-pind

I de fleste tilfælde, hvor man sletter billeder/ filer eller formaterer en USB-pind, så vil de oprindelige data stadig ligge der, indtil de overskrives af nye data. Det vil være muligt at genskabe filerne og oftest også mappestrukturen. I det omfang at der er lagt nye filer på USB-pinden efterfølgende, vil der være et datatab.

Prisen for en slettet/ formateret USB-pind varierer typisk mellem 1.650 og 3.500 kr. inkl. moms alt efter dens størrelse, model og hvor beskadiget filstrukturen/ filerne er.

Forsvundne filer / USB-pind vil formateres

Computere kan finde på at ødelægge filstrukturen på en USB-pind, og dermed gøre filerne utilgængelige. I disse tilfælde, hvor USB-pinden stadig er funktionel, så vil alle data som oftest kunne genskabes.

Men manglende filer kan dog også skyldes dårlige områder, fejl i USB-pindens firmware eller at den rent fysisk er defekt og kun fungerer delvist. I nogle tilfælde kan vi læse fra den med specialudstyr – i andre er vi nødt til at aflodde hukommelseschipsene, hvis det vel at mærke er en USB-pind, der indeholder et print med komponenter på.
I en række nyere USB-pinde, så vil den i stedet indeholde en keramisk indstøbt enhed i stil med et microSD-kort, er vi nødt til at fjerne lakken på den ene side og tilgå nogle meget små loddeøer med specialudstyr.

Datarecovery fra fysisk skadede/ defekte USB-pinde

Hvis USB-pinden indeholder et print med komponenter og chips, kan vi i langt de fleste tilfælde aflodde hukommelseschippen(ene) for herefter at aflæse dem direkte. De rå data kommer ud som volapyk og ligger i et system, som efterfølgende samles og afkodes for at blive til egentlige filer.
Det kan sammenlignes med at lægge et puslespil uden at have billedet… med et mange millioner brikker. I en del tilfælde har producenten af vores recovery-udstyr, andre eller os selv løst en identisk opgave, og så er opgaven rimeligt lige til – i andre tilfælde, så er det en meget, meget arbejdsintensiv proces at finde frem til systemet og afkode de rå data.

Prisen for datagenskabelse fra en defekt USB-pind varerier typisk mellem 1.650 – 5.000 kr. inkl. moms.

Datarecovery fra fysisk skadede USB-pinde med keramisk indstøbt “indmad”

Principielt er metoden for datarecovery den samme som for USB-pinde, men i stedet fjernes lakken på bagsiden af den keramisk indstøbte enhed og en række små loddeøer skal forbindes til en recovery-udstyret.

Også her kan den efterfølgende afkodning af de rå data variere voldsomt i forbrugt arbejdstid.

Prisen for datagenskabelse fra denne type USB-pinde varerier typisk mellem 3.000 – 8.500 kr. inkl. moms.

Knækket USB-pind

Hvis USB-pinden indeholder et print med komponenter vil vi i langt de fleste tilfælde være i stand til at reparere det – eller aflodde hukommelseschips og aflæse dem direkte.

Knækket USB-pind med keramisk indstøbt “indmad”

Hvis det drejer sig om en knækket USB-pind af denne type, så vil datagenskabelses i langt de fleste tilfælde desværre være umulig. Men kontakt os gerne for en konkret vurdering – fremsend gerne et billede af den på mobil “Falske” USB-pinde

Med mellemrum ser vi også “falske” USB-pinde, der er omkodet og solgt som større kapacitet end de rent fysisk har. F.eks. en USB-pind på 512GB, der reelt set kun indeholder en hukommelse på 128GB.

Fejlen opstår oftest, når den fysiske kapacitet er nået, men computeren tror, der stadig er plads. Det vil typisk være USB-pinde, der pludselig viser 0GB i kapacitet eller slet ikke kan findes af computeren

Også her benyttes fremgangsmåden med aflodning af hukommelseschips /tilgå dem direkte og en efterfølgende afkodning af de rå data. Her vil der dog ofte være et datatab selv ved en succesfuld datagenskabelse.

Derfor skal du udtage USB-pinden

Hukommelseskort, USB-pinde og SSD-diske virker i princippet ens. De gemmer data som små elektroniske ladninger i mange millioner “celler”. Disse celler kan fastholde ladningerne i en begrænset tid og “slides” desuden ved skrivning og læsning.
Derfor flytter hukommelseskortet jævnligt de eksisterende data rundt i mellem de enkelte celler for at holde dem “friske”. Dette sker helt automatisk efter nogle forudbestemte kriterier, når hukommelseskortet/ USB-pinden er tilsluttet en computer, mobiltelefon eller anden enhed.

Så selv hvis du ikke anvender SD-kortet/ USB-pinden, så kan det risikere at flytte rundt på data, alene fordi det er tilsluttet en tændt enhed. Det kan betyde, at slettede data overskrives og dermed ikke kan genskabes – eller at USB-pinden “dør” helt i de tilfælde, hvor der er for mange dårlige celler eller andre typer fysiske, interne fejl i USB-pinden.

Det er i øvrigt også pga. hukommelses-cellernes begrænsede evne til at fastholde data (ladning) i længere tid, at hukommelseskort/ USB-pinde ikke kan anbefales til langtids-arkivering af backupdata.

Kategorier:

GRATIS ANALYSE

Er harddisken eller SSD disken død, USB-pinden knækket, siger SD-kortet at det vil formateres, har du slettet vigtige filer...
Så kontakt os med det samme for vejledning og en gratis analyse.

Digital forensics – sikring af beviser, analyse og rapportering

Har en fyret medarbejder taget kundekartoteket/ proprietære filer med sig eller slettet vigtige filer på arbejdscomputeren, så har du brug for digital forensics

Datagenskabelse – cases og priser

Prisen for at redde tabte data kan variere meget alt efter hvilken type fejl, der er tale om. Her er et lille udvalg fra de tusindvis af cases

Vejledende priser på datarecovery

Vi har ikke faste priser på datarecovery, men en gratis analyse og et efterfølgende fast tilbud på datagenskabelse. Her kan du se nogle vejledende priser.